Fisa Tehnica Adeziv Coramet DP 25

Fisa tehnică

 

Domeniul de aplicare

 • Dispersie apoasă de policetat de vinil plastifiată
 • Produsul prezintă adezivitate bună, timp moderat de priză și timp deschis lung. Este folosit la lipirea hârtiei, cartonului si în legătorie

      Mod de aplicare

 • Manual cu pensula

Ambalaj

Depozitare Transport

Deșeuri

Termen de valabilitate

19kg

 

In ambalaj original

5-30°C   

Conform legislației

12 luni

  Caracterisitici

 • Aspect dispersie – albă
 • Aspect peliculă uscată - transparentă
 • Reziduu uscat 45%
 • Vîscozitate Hoppler 20°C 25000-30000 Cp
 • Aspect – peliculă transparentă
 • Elasticitate peliculă - foarte bună
 • Temperatura punctullui de alb +1°
 • Nu rezistă la ingheț

Reglementari legale

Natura riscurilor si recomandări de prudență

P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor

P233 – Păstrați recipientul închis etanș, depozitat la temperatură de 5-30°C

P262 – Evitați contactul cu ochii si pielea

P301 – In caz de înghițire nu provocați voma si consultați imediat medical

P305 – In caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă potabilă

P501 – Aruncați recipientul in locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor in conformitate cu legislația in vigoare

EUH 208 – contine < 1,2 benzotiazolina; 5 cloro 2 metilizotiazolinona> Poate provoca o reactie alergica

Produsul are standard tehnic de firmă, numărul 1 din 2004

Firma

S.C. HOLCHIM SRL

Boldesti Scaieni, Str.Gloriei nr.2A

Jud. Prahova, Romania

RC J29/1990/2004

CUI RO 16783499

contact

Adresa : Str.Gloriei nr.2A, Boldesti Scaieni Jud. Prahova, ROMANIA

Telefon : 0040 244 210 141

Fax : 0040 344 148 017

Mobil : 0040 722 222 362

Program

luni - Vineri : 730 - 1600

sambata - duminica : inchis

Politici